Verzekering Kampeerwagen - Camper - Mobilhome

Mobilhome

Schade door diefstal of poging tot diefstal gedekt

Niet alleen diefstal is gedekt. Bij (poging tot) diefstal vergoeden we ook schade aan het interieur, kosten na diefstal van de officiële nummerplaat en nieuwe sleutels.

Zonder franchise

Ruiten gebroken, schade door brand, diefstal, aanrijding met dieren, natuurkrachten? U hoeft u geen cent op te leggen. Handig, want een mobilhome is al duur genoeg.

Uniek bij DVV

Wij vergoeden als enige op de markt ook bijkomende gevaren zonder franchise. Dat is bijvoorbeeld schade bij een kettingbotsing met minstens 4 voertuigen.

Wat is een Camperverzekering?

Met een camperverzekering bent u gerust dat uw mobilhome goed en volledig verzekerd is. Niet alleen uw verplichte verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid zit erin, maar ook een verzekering voor rechtsbijstand en een volledige omnium. Zo trekt u er gegarandeerd zorgeloos op uit met uw camper.

Wat dekt de camperverzekering?

Met de camperverzekering van DVV Verzekeringen kan u rekenen op:

 • dekking van uw burgerlijke aansprakelijkheid: als u schade veroorzaakt aan een derde, zal uw verzekering tussenkomen om in uw plaats de schade te betalen.
 • rechtsbijstand: als er een juridisch geschil is, zal DVV u bijstaan.
 • volledige omnium: schade aan uw camper wordt vergoed.

Wil u een nog betere bescherming? Dan kan u de camperverzekering uitbreiden met bijvoorbeeld reisbijstand.

Als u een ongeval veroorzaakt, vergoedt uw motorverzekering in uw plaats alle lichamelijke en materiële schade aan de tegenpartij. Dankzij zo’n verzekering burgerlijke aansprakelijkheid bent u beschermd tegen de financiële gevolgen als u een ongeval in fout hebt. 

Uw bescherming uitbreiden
Voor meer zekerheid kan u uw verzekering aanvullen met opties:

 • Via de optie Lichamelijke Ongevallen worden uw eigen medische kosten terugbetaald of is er een uitkering bij overlijden of invaliditeit.
 • Via de optie Brand en Diefstal krijgt u een vergoeding bij brand of diefstal van uw motor.
 • Via de optie Rechtsbijstand worden uw belangen verdedigd als er een juridisch conflict is. Ook de kosten voor uw verdediging worden dan betaald.

Uitsluitingen en beperkingen

 • Bij diefstal moet u altijd aangifte doen bij de politie. Om terugbetaald te worden onder de omniumverzekering, is het belangrijk dat uw camper goed werd afgesloten.
 • De camperverzekering geldt voor privégebruik van campers met een MTM van 3,5 ton.
 • Schade aan koplampen, achterlichten en spiegels is niet inbegrepen in de waarborg glasbreuk van de omniumverzekering. Aanrijding met dieren is ook niet gedekt als er geen proces-verbaal is opgemaakt.
 • De autoverzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid dekt geen lichamelijke schade van de bestuurder of de aansprakelijke voor het ongeval.
 • In de volgende gevallen kan DVV Verzekeringen de betaalde schadevergoeding bij de verzekerde verhalen:
  • De waarborg is vervallen omdat de premie niet betaald is.
  • Er wordt opzettelijk informatie weggelaten of er werd verkeerde informatie opgegeven bij de aanvraag van de verzekering.
  • Het ongeval is opzettelijk veroorzaakt door de verzekerde.
  • De bestuurder rijdt in een staat van dronkenschap of in een gelijkaardige toestand die het gevolg is van het gebruik van producten andere dan alcoholische dranken.
  • De bestuurder neemt deel aan een niet-toegelaten snelheids-, regelmatigheids- of behendigheidsrit of –wedstrijd.
  • Het voertuig wordt bestuurd door een persoon die niet aan de wettelijke voorwaarden voldoet: niet de vereiste leeftijd, geen rijbewijs of vervallen recht op sturen.
  • Het voertuig heeft geen geldig keuringsbewijs.
  • Het contractueel of reglementair aantal vervoerde personen is overschreden.
 • Als uw mobilhome na een ongeval hersteld moet worden en u een beroep doet op een erkende hersteller, krijgt u met de omnium een personenwagen als vervangwagen (dus geen andere mobilhome).
 • Zodra uw mobilhome een waarde heeft van meer dan 75.000 euro excl. btw is een antidiefstalsysteem met satelliettracking noodzakelijk.

Franchise

De franchise voor deze verzekering wordt vastgelegd in de bijzondere voorwaarden. Die u van ons ontvangt als u de verzekering afsluit.

Goed om te weten