Life Invest Dynamic

Life Invest Dynamic

Maak uw keuze uit 10 fondsen

Met deze levensverzekering bepaalt u volgens welke verdeelsleutel u belegt in de 12 mogelijke fondsen. Zo stemt u het risico af op uw beleggersprofiel.

Vanaf 25 euro per maand

Wist u dat u geen groot kapitaal nodig hebt om te beleggen? Life Invest Dynamic is al beschikbaar vanaf 25 euro per maand.

Fiscaal voordeel

Met DVV Life Invest Dynamic zijn uw opbrengsten helemaal vrijgesteld van belastingen. Mooi meegenomen, toch?

Wat is DVV Life Invest Dynamic?

DVV Life Invest Dynamic is een tak 23-levensverzekering. Uw rendement hangt dan af van het rendement van een beleggingsfonds en uw kapitaal is niet gewaarborgd. 

Hebt u zelf geen tijd om te beleggen op de beurs of hebt u nog nooit de stap durven zetten? Dan zit u goed met Life Invest Dynamic. U neemt meer risico dan bij de tak 21-levensverzekering DVV Life Invest Protect, maar de opbrengst is mogelijk groter.

Wat moet u weten over DVV Life Invest Dynamic?

Met DVV Life Invest Dynamic investeert u in beleggingsfondsen

Wat zijn de voordelen en kenmerken?

 • U kiest zelf hoe u uw geld verdeelt over de 12 mogelijke beleggingsfondsen (minimaal 25 euro per fonds). Elk fonds heeft een andere risicoklasse. Wil u die verdeelsleutel later aanpassen? Dat kan zonder probleem.
 • U betaalt geen roerende voorheffing. Dit is dus een fiscaal voordelige beleggingsformule.

Welke risico’s en nadelen zijn er?

 • U betaalt instapkosten, beheerskosten, 2% verzekeringstaks en uitstapkosten (afhankelijk van het moment dat u uw geld opneemt/afkoopt).
 • De waarde van de fondsen kan schommelen omdat het aandelen of obligaties zijn. Het financiële risico wordt volledig door u gedragen.

Wat gebeurt er bij overlijden?
Bij een levensverzekering kan u een begunstigde aanduiden. Die krijgt dan het geld als u er niet meer bent. Wil u nog een ruimere bescherming voor uw gezin? Kies de aanvullende waarborg bij overlijden. Dan ontvangen uw nabestaanden daarbovenop een extra kapitaal.

Hoe haalt u flexibel geld uit uw levensverzekering? 
Kies de Active-formule van DVV Life Invest Dynamic. U kan dan maandelijks, driemaandelijks, halfjaarlijks of jaarlijks een deel van uw geld opvragen. 

Hoe stapt u gratis uit?
U betaalt geen uitstapkosten in de volgende gevallen:

 • bij overlijden van de verzekerde
 • bij annulatie binnen 30 dagen
 • bij gedeeltelijke afkoop volgens de Active-formule met een maximum van 20% van het totaalbedrag (max. 25.000 euro per jaar)
 • bij gedeeltelijke afkoop 1 maal per 12 maanden met een maximum van 20% van het totaalbedrag (max. 25.000 euro per jaar), niet in combinatie met de Active-formule. Bij een tweede of volgende gedeeltelijke afkoop binnen de 12 maanden worden de uitstapkosten aangerekend op de volledige afkoopwaarde.

 

Potentieel hoger rendement

Op de beurs zijn hogere opbrengsten mogelijk dan bij klassiek sparen. Weet wel dat uw kapitaal niet gegarandeerd is.

Berekend risico

U bepaalt hoe u uw geld verdeelt over de fondsen waarin u kan beleggen met Life Invest Dynamic. Zo hebt u zelf in de hand welk risico u wil nemen.

Uw geld altijd beschikbaar

Beleggen op de beurs is vooral interessant op langere termijn. Maar als u uw geld toch nodig hebt, kan u er zonder probleem aan.

Herverdeel uw geld wanneer u dat wil

Als u instapt, bepaalt u in welke van de 10 fondsen u investeert. Wil u later die verdeelsleutel aanpassen? Dat kan altijd bij ons.

Goed om te weten:

De essentiële documenten van de verschillende fondsen vind je hier:

 

 • De Active-formule is mogelijk vanaf 125 euro, op jaarlijkse basis beperkt tot 20% van het totaal van de gestorte premies, maximaal 25.000 euro. De polis moet bij de start een minimumwaarde hebben van 6.200 euro. Om deze formule op te starten betaalt u niets, daarna 5 euro voor elke aanpassing of annulering.
 • De instapkosten bedragen maximaal 2,5% bij elke brutostorting. Voor de opmaak betaalt u 5 euro.
 • De beheerskosten en de uitstapkosten worden gedetailleerd in het essentiële informatiedocument.
 • De fiscale behandeling hangt af van de individuele omstandigheden van de verzekeringnemer en kan in de toekomst aan wijzigingen onderhevig zijn.
 • DVV Life Invest Dynamic is een levensverzekering van tak 23 met maximaal 2,5% instapkosten en met een onbepaalde looptijd. Het minimale inschrijvingsbedrag bedraagt 2.500 euro of 25 euro per maand via doorlopende opdracht. Voor meer informatie over de beleggingsdoelstellingen, de plaats waar de waarde van de eenheden raadpleegbaar is, de risico’s (geen kapitaalgarantie), de evolutie van de fondsen, de kosten en taksen kan u het bijkomende precontractuele informatie document, de voorwaarden, de commerciële fiche, de tak 23-fondsen bekijken of langsgaan bij een DVV-consulent. Het is belangrijk dat potentiële spaarders deze documenten doornemen voor zij een contract ondertekenen. Het verzekeringscontract is onderworpen aan het Belgisch recht.
 • Voor meer informatie over de duurzaamheid van dit product, raadpleeg het periodieke rapport SFDR. Het is belangrijk dat potentiële spaarders deze documenten doornemen voor zij een contract ondertekenen. Het verzekeringscontract is onderworpen aan het Belgisch recht.
 • Sustainability-Related Disclosure.