Life Invest Protect

DVV Life Invest Protect

Uw kapitaal en de basisrentevoet gegarandeerd

Met DVV Life Invest Protect belegt u op een veilige manier. Elke euro die u spaart, krijgt u terug. Bovendien ligt de basisintrestvoet bij elke storting vast.

Vanaf 25 euro per maand

Denkt u dat u heel veel geld nodig hebt om te kunnen beleggen? Dat is niet zo. Vanaf 25 euro per maand of met een startkapitaal van 2.500 euro kan u beginnen.

3 manieren om kosteloos uit te stappen

U kan aan uw geld wanneer u het nodig hebt. In een aantal situaties zelfs helemaal gratis, dus zonder dat u uitstapkosten betaalt.

Wat is DVV Life Invest Protect?

DVV Life Invest Protect is een tak 21-levensverzekering. Dat betekent dat uw kapitaal veilig is én dat uw basisrentevoet gewaarborgd is. Een alternatief voor de klassieke spaarrekening die vandaag nog weinig opbrengt.

Wat moet u weten over DVV Life Invest Protect?

Met DVV Life Invest Protect brengt uw geld op een veilige manier op.

Wat zijn de voordelen en kenmerken?

 • Elke euro die u stort, is veilig. Voor extra garanties is er het Garantiefonds voor financiële diensten  (tot 100.000 euro per verzekeringsnemer en per verzekeraar).
 • De eerste 8 jaar van uw storting bent u zeker van een vaste rentevoet. Daarna wordt een nieuwe rentevoet vastgelegd, bepaald volgens de marktvoorwaarden op dat moment.
 • De looptijd bedraagt minimaal 8 jaar om te vermijden dat u belast wordt als u uw geld opneemt.

Welke risico’s en nadelen zijn er?

 • U betaalt instapkosten, beheerskosten, 2% verzekeringstaks en uitstapkosten (afhankelijk van het moment dat u uw geld opneemt/afkoopt).
 • Als u het geld tijdens de eerste 8 jaar opneemt, betaalt u 30% roerende voorheffing.
 • Dit product bevat net zoals alle producten van tak 21 risico’s. Denk daarbij aan het kredietrisico (bij faillissement van Belins NV) en het liquiditeitsrisico. 

Wat gebeurt er bij overlijden?

Bij een levensverzekering kan u een begunstigde aanduiden. Die krijgt dan het geld als u er niet meer bent. Wil u nog een ruimere bescherming voor uw gezin? Dan is er de aanvullende waarborg bij overlijden. Dan ontvangen uw nabestaanden 130%.

Hoe haalt u flexibel geld uit uw levensverzekering?

Kies de Active-formule van DVV Life Invest Protect. U kan dan maandelijks, driemaandelijks, halfjaarlijks of jaarlijks een deel van uw geld opvragen. 

Hoe stapt u gratis uit?

U betaalt geen uitstapkosten in de volgende gevallen:

 • bij overlijden van de verzekerde
 • bij annulatie binnen 30 dagen
 • bij gedeeltelijke afkoop volgens de Active-formule met een maximum van 10% van het totaalbedrag (max. 25.000 euro per jaar)
 • bij een gedeeltelijke afkoop gedurende 1 maand na de invoering van de nieuwe intrestvoet (na elke waarborgperiode), niet in combinatie met de Active-formule
 • bij gedeeltelijke afkoop 1 maal per 12 maanden met een maximum van 10% van het totaalbedrag (max. 25.000 euro per jaar), niet in combinatie met de Active-formule. Bij een tweede of volgende gedeeltelijke afkoop binnen de 12 maanden worden de uitstapkosten aangerekend op de volledige afkoopwaarde.

 

Intrest vanaf de eerste dag

Hebt u vandaag gestort in DVV Life Invest Protect? Dan begint uw geld meteen op te brengen!

Uw geld blijft beschikbaar

Hebt u een deel van uw geld nodig om een nieuwe auto te kopen? Dan kan u die som er zonder probleem uit halen. Hou wel rekening met mogelijke kosten.

Extra bescherming bij overlijden mogelijk

Om uw gezin veilig te stellen, kiest u de extra waarborg bij overlijden. Als er u iets gebeurt, keren we dan 130% uit van de gestorte premies zonder taks.

Mogelijke winstdeelname

Bovenop de rente is een deelname in de winst mogelijk. Die is niet gegarandeerd, hangt af van de resultaten en kan ieder jaar wijzigen.

Goed om te weten:

 • De Active-formule is mogelijk vanaf 125 euro, op jaarlijkse basis beperkt tot 10% van het totaal van de gestorte premies, maximaal 25.000 euro. De polis moet bij de start een minimumwaarde hebben van 6.200 euro. Om deze formule op te starten betaal je niets, daarna 5 euro voor elke aanpassing of annulering.
 • De instapkosten bedragen maximaal 2,5% bij elke brutostorting. Voor de opmaak betaal je 5 euro.
 • De beheerskosten bedragen maandelijks 0,01% van de poliswaarde.
 • De uitstapkosten worden gedetailleerd in het Document met essentiële informatie (KID) & precontractuele SFDR informatie.
 • De fiscale behandeling hangt af van de individuele omstandigheden van de verzekeringnemer en kan in de toekomst aan wijzigingen onderhevig zijn.
 • DVV Life Invest Protect is een flexibele levensverzekering van tak 21 met maximaal 2,5% instapkosten en met een onbepaalde looptijd. Het minimale inschrijvingsbedrag bedraagt 2.500 euro of 25 euro per maand via doorlopende opdracht. Bekijk voor de spaardoeleinden, de risico’s (kredietrisico in geval van faillissement van Belins NV en liquiditeitsrisico), kosten, taksen en gegarandeerde intrestvoet het Document met essentiële informatie (KID) & precontractuele SFDR informatie, de voorwaarden, de commerciële fiche of ga langs bij een DVV-consulent. Voor meer informatie over de duurzaamheid van dit product, raadpleeg het periodieke rapport SFDR. Het is belangrijk dat potentiële spaarders deze documenten doornemen voor zij een contract ondertekenen. Het verzekeringscontract is onderworpen aan het Belgisch recht.
 • Sustainability-Related Disclosure.